Wanneer Elke Seconde Telt

Stacks Image 562
Ambulancezorg Nederland heeft een oplossing gerealiseerd waarmee (medische) informatie over patiënten die door de ambulanceteams in het veld wordt verzameld, snel digitaal beschikbaar is voor de Zorgpartners. Deze informatie wordt beschikbaar gesteld via een koppeling aan de Landelijke Server Digitale Vooraankondiging (LS-DV).

De LS-DV bewaart alleen geen medische gegevens voor langere tijd maar zorgt alleen voor de routering. Er wordt alleen tijdelijk informatie opgeslagen ten behoeve van directe inzage door gebruikers en logging. Informatie over een patiënt waarvan de overdracht heeft plaatsgevonden is nog maar beperkte tijd (enkele uren) opvraagbaar.

Om ervoor te zorgen dat gegevens niet verloren raken maar opgeslagen kunnen worden in het patientendossier heeft IHomer AZN Connect ontwikkeld in samenwerking met de RAV IJssellanden en de Isala Klinieken in Zwolle (zie persbericht en uitzending RTV oost ). AZNConnect kan eenvoudig worden geïnstalleerd bij de Zorginstelling en aldaar de verbinding maken met uw ZIS-EPD.

Neem contact op via info@AZNConnect.nl of via onderstaand antwoord formulier indien u meer informatie of een demo wenst van AZNConnect.

Met AZN Connect abonneert u zich op alle inkomende ambulance ritten naar de eigen zorginstelling. Hierdoor is inzicht in alle informatie van inkomende patiënten inclusief updates tijdens de rit. Deze informatie blijft, in tegenstelling tot LS-DV, continu beschikbaar in uw eigen database en kan vervolgens gekoppeld of doorgestuurd worden naar het eigen ZIS-EPD zodat er een compleet patientendossiers ontstaat.

AZN connect is voorzien van een webapplicatie die alle inkomende ritten overzichtelijk presenteert. Er wordt duidelijk aangegeven wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is van een een inkomende rit. Aangezien alle ritten blijvend beschikbaar blijven zijn is er uitgebreide filtering mogelijk om selecties te maken of een specifieke patiënt of rit op te zoeken. Met 1 klik zijn alle details van de rit, de patiënt en bijlagen te raadplegen in een overzichtelijk detailscherm.

AZN Connect verzameld alle patiënt gegevens die door de RAV wordt geregistreerd. Naast de persoonlijke gegevens worden o.a. medicatie, anamneses en overige onderzoeken zoals ECG's opgehaald (zowel als bronbestand en als PDF) opgehaalden en eventuele foto's van de aangetroffen situatie opgenomen als bijlagen. Wanneer beschikbaar zal er een geverifieerd BSN nummer opgehaald worden waardoor de koppeling met het eigen ZIS/EPD gemakkelijker is.

Schipholbord

Het schipholbord geen een duidelijk overzicht op alle inkomende patiënt stromen geclusterde per afdeling. Met behulp van iconen wordt de urgentie aangegeven en of er een update beschikbaar is van de betreffende rit. Met behulp van filter kan er een selectie worden gemaakt van specifieke ritten, patiënten etc. Daarnaast is het mogelijk om per afdeling alleen die ritten te tonen die relevant zijn voor de betreffende afdeling. Het overzicht wordt automatisch continue bijgewerkt.
Stacks Image 589

Detail patient informatie

Alle informatie die wordt verzameld van de patiënt is direct electronisch beschikbaar. Vanuit het Schipholbord kan eenvoudig een rit worden gekozen en detailinformatie getoond worden. Vanuit het detailscherm kunnen diverse bijlagen geopend worden zoals de ECG’s.
Stacks Image 593

Realtime patient informatie

Vanuit het detailscherm kan verloop het verloop van diverse metingen bekeken worden. De arts kan in principe online meekijken met de handelingen in de ambulance en eventuele extra onderzoeken via telefonisch contact besproken aanvragen zijn direct beschikbaar voor de specialist.
Stacks Image 330
Met AZNConnect is er snel en veilig een elektronische koppeling met de LS-DV server gemaakt. Alle patientgegevens worden gestructureerd opgeslagen in de SQL server database.

AZNConnect ondersteund HL7 berichtgeving via MirthConnect of een eigen SOAP implementatie.

Het Schipholbord en detailschermen worden ontsloten via een internet browser en is volledig responsieve zodat deze ook op een tablet of smartphone is te raadplegen. De applicaties kunnen worden voorzien van een een eigen look en feel zodat het aansluit bij de stijl van de zorginstelling.

Voor het notificeren van medisch specialisten over spoedgevallen is er een webservice ontwikkeld die een email of SMS kan versturen.

Het patientdossier in het ZIS/EPD van de zorginstelling kan worden bijgewerkt met de informatie uit de eigen AZNConnect database.
Stacks Image 632
Stacks Image 637
Stacks Image 245
Stacks Image 622

Achter de Molen 45
4873 GW
Etten-Leur
Tel. 088 44 66 300
email: Info@AZNConnect.nl

Takkebijsters 61&63
4817 BL
Breda

John F. Kennedylaan 3
5555XC
Valkenswaard

Auto Reply
Bedankt voor uw bericht aan AZNConnect.

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Signature (Supports HTML)
Met vriendelijke groet / Cordiali saluti / Mit freundlichen Gruß / Bien cordialement / Kind regards,
Het AZNConnect Team van IHomer
  • Stacks Image 616
  • Stacks Image 617
Stacks Image 2